Układ zawieszenia

Nowe zawieszenie HiPerStrut eliminuje przenoszenie znacznych sił z zespołu napędowego na układ kierowniczy i duże przeciążenia dla opon. Układ kierowniczy został prawie całkowicie uniezależniony od sił skrętnych powstających na kołach. Zwiększyła się też przyczepność podczas gwałtownego przyspieszania,
co w efekcie znacząco poprawiło charakteryst...

Nowe zawieszenie HiPerStrut eliminuje przenoszenie znacznych sił z zespołu napędowego na układ kierowniczy i duże przeciążenia dla opon. Układ kierowniczy został prawie całkowicie uniezależniony od sił skrętnych powstających na kołach. Zwiększyła się też przyczepność podczas gwałtownego przyspieszania,
co w efekcie znacząco poprawiło charakterystykę prowadzenia.

Więcej